خدمات

  • خانه حیوانات

خدمات کلبه حیوانات:

ارائه خدمات درمانی و واکسیناسیون,جراحی و غیره حیوانات شما در استان کرمان

پت شاپ فروش کلیه لوازم حیوانات خانگی از برندهای معتبر

آرایشگاه و شستشوی تحصصی حیوانات با مجهز ترین دستگاه های شستشو

پارک بازی با فضای ضدعفونی و سالم جهت بازی پت های شما

کرمان.خیابان ویلا.نرسیده به خیابان امام جمعه.جنب کلمپه اژدری

۰۳۴۳۲۴۴۲۸۲۳

موقعیت

خیابان ویلا.نرسیده به خیابان امام جمعه.جنب کلمپه اژدری