چند لحظه صبر کنید...

چند لحظه صبر کنید...

رویدادها

مجموع رویدادها: 1 تنظیم مجدد همه فیلترها
سمینار بزرگ مجموعه های غذایی کرمان
سمینار بزرگ مجموعه های غذایی کرمان

سمینار بزرگ مجموعه های غذایی کرمان

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸ - شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
کرمان.بلوار جمهوری اسلامی.بعد از سه راه هوانیروز.برج اول